Vaaliohjelmasisällön käytännön toteuttaminen 2013-2016

Itsenäinen Kauniainen

- KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen kuntarakennelaista (4.3.2013)
- KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen metropolialueesta (13.5.2013)
- KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen metropolialueesta (2.2.2015)
- KH esitykseen esitetty muutoksia lausuntoehdotukseen kuntajaon muuttamisesta (16.3.2015)

Alhainen veroprosentti on säilytettävä

-KH hankkeen esitetyt päiväkodin tavoitekustannukset 4,9 M€ muuttaminen enimmäiskustannuksiksi
- KH hankkeen esitetty päiväkodin viherkatto (250.000 €) poistaminen kosteusongelmien
ja kustannusten takia (28.1.2013)
- Määräalan myynti perustettavan yhtiön lukuun muuttaminen määräalan myynniksi, jolla myynnillä
kaupungille ei aiheutuisi turhaa 88.000 €:n varainsiirtoveroa (29.4.2013).
- Kaupungintalon remontointi 2,1 M€ 2,6 M€:n sijaan (17.11.2014)
- Kaupungin omavelkaiselle takaukselle edellyttävä vastavakuus lain mukaisesti (8.6.2015, 14.12.2015
ja 8.2.2016)
- Järjestelyssä kaupungin kokonaisvastuiden määrä on oltava selvillä (21.9.2015)
- Aiemmasta pakolaisten sijoittamissopimuksesta pidettävä kiinni, ei uusia sitoumuksia sekä
sen kustannukset on esitettävä (13.6.2016)
- Kaupungin luottamushenkilöille maksettava mobiililaitteen käyttökorvaus vain 1 kpl/henkilö ja vasta
1.1.2017 lukien (17.10.2016)

Kunnan peruspalvelut on turvattava

- Monipuoliset lähipalvelut ja SOTE palvelut turvattava (15.12.2014)
- SOTE palvelut turvattava (16.3.2015)

Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen asukkaiden ehdoilla

- Valtuustoaloite retkiluisteluradan rakentamista Gallträskille (28.1.2013)
- Lasketteluhissin rakentaminen (11.11.2013)
- Asemakaavan muuttamiseen ei ryhdytä rakennusten kunnossapidon laiminlyönnin vuoksi
- Monipuoliset lähipalvelut turvattava (15.12.2014)
- Osa rakennettavista asunnoista myös ARA-rahoitteisia vapaarahoitteisuuden lisäksi (15.12.2014)
- Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin (lautakunta 8.6.2016)
- Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin ( valtuusto 22.8.2016)

Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta

- Asioiden käsittelyssä noudatettava kaupungin työjärjestystä sekä rakennusjärjestyksen vastattava
muiden kaupunkien käytäntöjä (10.6.2013)
- Asemakaavan muuttamiseen ei ryhdytä rakennusten kunnossapidon laiminlyönnin
vuoksi (15.9.2014 ja 8.2.2016)
- Osa rakennettavista asunnoista myös ARA-rahoitteisia vapaarahoitteisuuden lisäksi (15.12.2014)
- Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan valitseminen oltava tasapuolista (2.2.2015)
- Valtuustoaloite: Luottamusmiespaikkojen jakaminen oltava avointa ja tasapuolista (14.3.2016)
- Kaupungin vuokra-asuntojen hakijoita kohdeltava tasapuolisesti (13.6.2016)
- Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin (lautakunta 8.6.2016)
- Kuntalaisten mielipiteitä kuultava koulumuutosasiassa ja otettava kantaa niihin (valtuusto 22.8.2016)
- Kaupungin luottamushenkilöille maksettava mobiililaitteen käyttökorvaus vain 1 kpl/henkilö ja vasta ' 1.1.2017 lukien (17.10.2016)