Kunnallisvaalit 2017

Perussuomalaiset Kauniaisissa

1. Kauniaisten taloutta on tervehdytettävä

2. Kauniaisten laadukkaat lähipalvelut on turvattava

3. Kaavoitus, rakentaminen ja asuminen asukkaiden ehdoilla

4. Oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta

Korostan lisäksi itse:

Oikeudenmukaisuutta päätöksentekoon

Minulla on oikeustieteellinen korkeakoulutus ja yli 25v työkokemus (lakimies, käräjätuomari) sekä toimin päätöksenteossa oikeudenmukaisesti säännöksistä myös käytännössä tietoisena

Kuntalaisia on kohdeltava kunnan päätöksenteossa tasapuolisesti ja joutuisasti. Liian moni on kokenut kunnallisen päätöksenteon hitauden ja turhan byrokratian.


Kuntalaisten tulee saada parasta mahdollista palvelua ja ammattitaitoa. Toimiessani asiamiehenä tietooni on tullut, että kunnan päätökset ovat luvattoman monesti muuttuneet valitusinstansseissa. Tämä aiheuttaa mm. hankkeiden viivästymistä, turhaa työtä ja kustannuksia kaikille osapuolille. Riittävää ammattitaitoa ja koulutusta ei voi koskaan korostaa liikaa.

Taloustietämystä

Kunnan taloutta on tervehdyttävä, joka vaatii taloustietämystä. Minulla on taloustieteellinen korkeakoulutus ja 10v työkokemus (yritystutkija, rahoituspäällikkö).

Suomalainen elinkeinoelämä, talousasiat sekä eri alojen yritykset ja niiden tilanteet ovat työn (yritystutkija/rahoituspäällikkö) kautta tuttuja nimenomaan Uudenmaan alueella. Toimin myös yrittäjänä.

Tehokkuutta ja avoimuutta

Asioiden ajaminen vaatii sisukkuutta ja tehokkuutta, joista minulla on käytännön todellisia näyttöjä. mm. esitykset valtuustossa, saavutettu urheilumenestys sekä monipuolinen koulutus- ja työkokemus. Minulla on kokemusta myös talonrakentamisesta ja -remontoinnista sekä tienrakennuksesta myös työnjohtotehtävissä. Teen kunnolla sen, mihin ryhdyn.

Kunnan päätöksenteon on oltava avointa, jotta kuntalaisilla olisi tietoa heitä koskevista asioista.

Kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta

Kuntalaisten perushyvinvointiin on panostettava. Kuntalaisia ja perheitä on tuettava tarvittaessa.

Monipuolisia harrastusmahdollisuuksia luonnonläheisessä Kauniaisissa on tuettava kaiken ikäisille ja -kuntoisille. Minulla on pitkäaikainen kokemus monipuolisista liikunnallisista harrastuksista. Toimin myös Valtion liikuntaneuvostossa.

Jokaisen kuntalaisen turvallisuus on taattava. Erityisesti tämä koskee lapsia ja vanhuksia. Itselläni on 17- ja 19-v lapset. Vanhukset ovat myös lähellä sydäntäni. Oma 82-v äitini asuu myös Kauniaisissa. Liikkuminen ja koulussa olo on koettava turvalliseksi.

Koulutukseen panostamista

Koulutukseen tulee panostaa. Minulla on vuosien kokemus lapsi- ja varhaisnuorisotyötä sekä koulutustyöstä opettajana.

Kaksikielisyyttä on tuettava. Omat lapseni ovat olleet kielikylpyluokilla ja kielikylpy Kauniaisissa on taattava jatkossakin. Suomen/ruotsinkielisten koulujen välistä yhteistyötä on tiivistettävä

Linkit

PS-ehdokassivu

IS vaalikone

YLE vaalikone

YLE TV-haastattelu: Kaupunkien vuokra-asuntojonoissa ei saa olla ohituskaistoja http://areena.yle.fi/1-3824162 kohta 2.58-5.10 ja http://www.taistomiettinen.com/blogi/2016/06/18/11...